With the help of G-d...

הצטרפו אלינו!

ארוחות שבת

Shabbat Candles

הצטרפו לארוחות שבת טעימות ומלאות באווירה חמה יהודית! 


להרשמה

 זמני תפילות וסעודות שבת בחודש פברואר:
שישי בלילה בשעה 18:00
שבת ביום בשעה 10:00
(קידוש בשעה 12:00)